Header Border Collie Pagina Dit is Brisk, klik om naar zijn pagina te gaan Dit is Vasco, klik om naar zijn pagina te gaan Dit is mn puppy, klik om naar het PuppyBlog te gaan


 


Pootjes

Pootjes

Pootjes

Over de gezondheid van de Border Collie:
(pagina 2 » pagina 1)

Op deze pagina vind u meer informatie over de bedreigingen voor de gezondheid van de Border Collie in het algemeen en maakt u kennis met termen waarvan het wel prettig is als u er een keer van gehoord heeft voordat u overladen wordt met informatie van de fokker. Ouderhonden kunnen 'vrij' zijn van een aandoening, 'drager' of 'lijder'. Lees hier (pdf) meer over de meest voorkomende erfelijke aandoeningen bij rashonden in het algemeen.

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen CEA = Collie Eye Anomally:

Dit is een oogaandoening waarbij het netvlies, vaatvlies en achterwand van het oog onderontwikkeld zijn. De projectie van het optische beeld op het netvlies kan hierdoor niet goed doorgegeven worden aan de hersenen. Netvliesloslating treedt op in ongeveer 7 procent van de honden met CEA. Symptomen: lichte tot ernstige blindheid. Vererving: Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Cataract:

Primaire Cataract (congenitaal en juveniel) is een oogaandoening waarbij de transparantie van de lens afneemt. De transparantie kan beperkt afnemen tot een klein deel van de lens maar ook geheel ondoorzichtig worden. De laatste vorm kan leiden tot volledige blindheid. Cataract kan in vroege vorm (juveniele cataract) en in een later stadium optreden en is een van de meest voorkomende oogziekten bij honden. Congenitaal en Juveniel cataract zijn erfelijk. Symptomen: verminderd gezichtsvermogen, blindheid, wazige lens.

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Cryptorchidie:

Tijdens de ontwikkeling van een reu voor de geboorte migreren de testikels normaal gesproken vanuit de buik naar het scrotum. Bij Cryptorchidie zijn beide testikels van de hond niet ingedaald in het scrotum, bij monorchide is 1 testikel niet ingedaald. Indien dit niet met 8 weken heeft plaatsgevonden, is er sprake van Cryptorchidide. Symptomen: onvruchtbaarheid, teelbalkanker. Met deze pup mag niet verder gefokt worden.

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Atopie:

Atopie is een huidaandoening die bij veel honden (1 op 10) voorkomt. Atopie is te vergelijken met hooikoorts, waarbij de overgevoeligheid voor stoffen (inhalatie- en voedselallergenen) in de omgeving kan leiden tot allergische reacties. De honden kunnen prikkelbaar en moeilijk handelbaar zijn vanwege de chronische jeuk. De huid kan na verloop van tijd beschadigen als gevolg van het krabben en bijten. Meestal komt Atopie naar voren in de eerste drie levensjaren. Symptomen: allergische reactie, jeuk, prikkelbaar gedrag, rode huid.

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Epilepsie:

Epilepsie vindt plaats als gevolg van abrupte, tijdelijke verstoringen van de elektrische activiteit van de hersencellen. Epilepsie wordt onderverdeeld in een primaire en een secundaire vorm. Primaire epilepsie vormt een heel groot probleem bij de Border Collie, erfelijkheid speelt hier een hele grote rol maar het zijn van een 'drager' is helaas nog niet aan te tonen via een DNA test. Epilepsie is acuut en heel heftig bij Border Collies, iets wat je echt niet wil meemaken en elke fokker zou er keihard eerlijk over moeten zijn ALS een combinatie een epilepsielijder heeft voorgebracht. Deze combinatie mag NIET herhaald worden. Primaire epilepsie openbaart zich vaak al vóór het bereiken van het 1e levensjaar en de meesten halen de 3 niet, euthanasie is de enige oplossing. Symptomen: krampen, verandering van gedrag, bewustzijnsverlies, vermoeidheid, depressie, hyperactiviteit. Bij een gegeneraliseerde aanval valt de hond om en verstijven alle spieren, de hond kan daarna onder andere trappelen en urine en ontlasting laten lopen. Door de klappende kaken kan de hond u ongewild bijten. De toevallen kunnen sporadisch optreden, maar het is ook mogelijk dat deze vaker terugkeren of in aantal toenemen. Er is een database waar honden die lijden aan epilepsie gemeld kunnen worden. Als een hond hier niet in voorkomt betekend dat dus NIET dat een hond geen epilepsie kan vererven!

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen TNS = Trapped Neutrophil Syndrome:

TNS is een dodelijke erfelijke afwijking. Neutrofielen zijn voorlopers van de witte bloedcellen, die in het beenmerg geproduceerd worden. In gezonde dieren worden de neutrofielen in het bloed teruggevonden. In dieren met TNS, komen de neutrofielen niet in het bloed maar blijven in het beenmerg. De symptomen kunnen sterk verschillen, afhankelijk van de ziekt die een dier krijgt. Tot de ontwikkeling van de DNA-test was een biopt van het beenmerg de enige methode om de afwijking te detecteren. De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd.Deze ziekte leidt tot een verminderde weerstand. In een aantal gevallen zal het afweersysteem zelfs compleet afwezig zijn. Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen HD = Heupdysplasie:

HD is een afwijking aan het heupgewricht bij honden waarbij een afwijkende vorm (dysplasie) van het gewricht ontstaat. Deze aandoening is voor een groot deel erfelijk. Het andere deel ligt in de handen van de eigenaar en wordt bepaald door hoe er in de puppy-tijd met de pup wordt omgegaan! De gewrichtsdelen passen niet goed in elkaar, waardoor er instabiliteit in het gestel en slijtage van het kraakbeen ontstaat. Deze aandoening komt bij zeer veel honden (met name grotere rassen) voor in meer of minder ernstige mate. Symptomen kreupelheid, instabiliteit heupen, pijn.

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen ED = Elleboogdysplasie:

Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden). Elleboogdysplasie is een multifactoriele aandoening wat wil zeggen dat er meerdere oorzaken zijn. Erfelijkheid speelt een grote rol, maar ook trauma, voeding en stofwisseling zijn belangrijke factoren binnen elleboogdysplasie. De mate van overerving is polygenetisch, dat betekent dat er meerdere genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van elleboogdysplasie. Dat maakt het uitselecteren via de fokkerij ook zo lastig.
Incongruentie: Wanneer de ellepijp en het spaakbeen niet goed op elkaar aansluiten spreken we van incongruentie. De incongruentie wordt veroorzaakt doordat het ene bot te lang of te kort is t.o.v. het andere. Door middel van een operatie is dit redelijk goed te verhelpen, al zijn het geen lichte operaties. De incongruentie kan LPC, LPA en OCD veroorzaken.
LPC: Een LPC of "Los Processus Coronoideus" is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht. Dit processus Coronoideus bevindt zich onder in het ellebooggewricht. Heeft een hond last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen.
LPA: Het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt. Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wanneer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA, een Los Processus Coronoideus. Ook een LPA dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.
OCD = Osteochondritis dissecans: Osteochondritis dissecans is een aandoening van het kraakbeen in gewrichten en groeischijven (epifysairschijven). De kraakbeenlaagjes van de gewrichten zijn bij deze aandoening minder glad en elastisch. Het kraakbeen en bot kunnen los komen te liggen van het gewrichtsoppervlak. Stukjes kraakbeen kunnen afbreken en het gewricht kan vaak moeizaam gestrekt en gebogen worden. Deze aandoening komt voornamelijk bij jonge honden van grote rassen voor. Symptomen treden op rond een leeftijd van 4 tot 8 maanden. Symptomen: bewegingsproblemen, pijn in schouder- en ellebooggewrichten.

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen MDR1:

Het Multidrug Resistance gen 1 (het MDR1 gen) heeft een belangrijke functie in de barriere tussen de bloedvaten en het hersenweefsel. Een afwijking aan/het ontbreken van dit gen leidt tot verlies van hersenfuncties. Overgevoeligheid voor bepaalde geneesmiddelen werd voor het eerst vastgesteld en beschreven bij Collies (Schotse Herdershonden). Oorspronkelijk werd de afwijking aangeduid als "Ivermectine overgevoeligheid": Naast de gewone gevoeligheid die alle honden kennen, leidt de inname van kleine hoeveelheden ivermectine bij daarvoor overgevoelige dieren tot verlamming, coma en zelfs de dood. Uit het onderzoek van de laatste jaren is echter gebleken dat Ivermectine "slechts één van de geneesmiddelen" is die tot schade kunnen leiden. Bovendien bleek dat deze erfelijke afwijking niet alleen bij de Collie voorkomt, maar verder bij een hele reeks Collie-rassen. Dr. Mark Neff en zijn collega's hebben aangetoond dat het mutante allel mdr1-1Δ moet zijn ontstaan bij een hond die hoorde tot de vroegste Engelse schapendrijversrassen (de "working sheepdogs"), vóór de oprichting van de stamboeken rond 1873. Vanuit die basispopulaties werd het defecte allel ingebracht in de meeste moderne Collie-rassen en ook in een aantal andere rassen. Kijk op deze externe pagina voor een lijst van risico-geneesmiddelen. Op deze website vindt u meer info over genetics, DNA testen enz. Vererving: Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Witte Border Collies

Border Collies waarbij wit overheerst (meer wit dan een andere kleur) en zeker Border Collies die helemaal wit zijn - zeer waarschijnlijk- niet gezond!!! Die moet je dus zeker niet bewust gaan fokken en zeker niet kopen. Bij alle honden (en katten trouwens ook) is het overheersen van wit in hun vacht (i.e. meer wit dan een andere kleur) een gezondheidsrisico. Uitgezonderd natuurlijk de honden die van nature een witte vacht hebben zoals de Samojeed of de witte herder. Risico's zijn oa huidproblemen, doofheid en blindheid. Het komt ook meer voor bij honden met een merle gen (waaronder de Collie, Shetland Sheepdog Australian Shepherd Dog en Australian Cattledog). Bij een aantal rassen is het al verplicht om de dieren te onderzoeken op doofheid voordat er mee gefokt mag worden. Dit geldt voor onder andere voor de Dalmatische hond, Bull Terriër en de Australian Shepherd Dog en de Australische Cattledog. Doofheid wordt vastgesteld middels een BEAR test en kan al in het nest. In het normale oor worden de mechanische (geluids-)golven via de uitwendige gehoorgang naar het middenoor geleid en in de haarcellen omgezet in zenuwprikkels, waarna het signaal via zenuwvezels naar de hersenen wordt doorgegeven. Bij erfelijke congenitale cochleaire doofheid is de bloedvoorziening in het middenoor verstoord, hetgeen tot afsterven van de haarcellen leidt. Hier ligt het verband tussen pigmentatie (vachtkleur) en doofheid. Het afsterven van de haarcellen begint na de geboorte, duurt meestal 3-4 weken en is voltooid als de pup 5-6 weken oud is. Een BEAR test doen kan in Drachten, Eersel en Zeist. Lees meer over de test op hun websites.

Bij het fokken met 2 merles is het gezondheidsrisico voor de pups zo groot dat het VERBODEN is. Neem dus nooit een pup uit een combinatie waarbij beide ouders merle (rood, blauw, een beetje of heel veel) zijn OF waarvan één van de ouders sable is. Sable kan namelijk de uiterlijke kenmerken van een merle verbergen. Alleen een DNA test kan hier zekerheid in geven.
Ben je in het bezit van een hond waarvan de afkomst niet duidelijk is of hij is te wit, neem geen risico en fok hier niet mee! Ook geen 'oeps' nestje! Hoe minder pigment, hoe groter de kans op doofheid. Puur op kleur fokken en zeker als er verdunning van de kleur plaatst vindt, is dus zeer risicovol. En moeten we dat moeten 'we' dat wel willen??

Resultaat van fokken met 2 MerlesDe pup in deze foto is doof en aan één kant blind...met zijn ouders had nooit gefokt moeten worden. Klik op de foto voor de uitleg.

Een zeer interessante website (in het Engels) over dit onderwerp is 'white aussies'. Deze educatieve brochure (pdf) is daar ook te vinden. Het volgende document (pdf in het Engels 2006) legt een link tussen doofheid bij border collies en het merle-gen en de oogkleur (blauw).

Klik om naar boven te gaan

 

Klik om de tekst weer te geven / verbergen Algemeen:

We fokken niet omdat een hond 'mooi' is, bij fokken heeft de gezondheid van de hond de allerhoogste prioriteit!!! Als uw pup genetisch gezond is, is het uw eigen verantwoording om ervoor te zorgen dat dit zo blijft.
Als een pup geboren is, is het skelet nog lang niet volgroeid, niet alle verbindingen zijn zelfs aanwezig!! Lees hier een zeer informatieve document over GROEIEN (pdf Nederlands). Zie hieronder een heupfoto, in eerste instantie is er nog helemaal geen verbinding dus logisch dat een pup zich voortsleept ipv loopt.

Heupfoto Pup

Zelfs als de pup het nest mag verlaten is het skelet nog niet 'af'. Wees je hier bewust van. Het bot is pas op de leeftijd van 12 maanden helemaal gehard dus tot die tijd kan bijvoorbeelde een sliding nog veel schade veroorzaken. Rechtlijnig bewegen en, vooral de eerste maanden, korte stukjes lopen ookal 'is de hond nog lang niet moe...' Dat is uw verantwoording, de hond gezond groot laten worden. Zeker de eerste maanden als de pup bij u is moet u zich hoeden aan de regel: max. aantal minuten wandelen = weekleeftijd van de hond. Dus is de pup 15 weken oud, loopt u of speelt u maximaal 15 minuten per keer met de pup. Gewrichtsproblemen met heupen en ellebogen, gescheurde kruisbanden etc, je kan het voorkomen! Verstopte darmen door allelei rommel is ook een groot probleem. Leer de hond van het begin af aan wat hij wel en niet in zn bekje mag stoppen en waarop wel en niet gekauwd mag worden!! Een stukgekauwde en dus ingeslikte sok kan de dood van uw hond betekenen... Speel nooit met een bal die kleiner is dan een tennisbal want de hond kan deze inslikken en direct stikken, of zeer langzaam stikken. Een tennisbal is trouwens geen aanrader vanwege het vilt. Dit 'vijlt' de tanden en de kiezen waardoor ze heel erg snel slijten en de hond op jonge leeftijd al tanden/kiezen kwijt kan raken of last heeft van allerlei ontstekingen. Neem liever een rubberbal.

Resultaat spelen met een stok Stokken zijn strikt verboden. De meeste smerige verwondingen kan de hond oplopen (gespietste ogen, stok door het verhemelte, door de keel, door alle ingewanden heen) door zich op een gegooide stok te storten. Zelf door het kauwen op de stok kan bv het verhemelte of de luchtpijp stuk gaat en dood is je hond. En ga bij twijfel, bij schade en of problemen door een stok of zelfs nà het spelen met een stok, bij bijtwonden (hoe klein ook) ALTIJD naar de dierenarts. De ontsteking die erop volgt kan namelijk dodelijk zijn... De hond op de foto kan 'het spelen met een stok' in ieder geval nog navertellen....


Klik om naar boven te gaan

of naar de vorige pagina (algemene info over de Border Collie).
Staan er ergens fouten of is iets onvolledig, laat het me weten alsjeblieft en stuur me een mail.